Financieeloverzicht Stichting Time for Heroes 2011

Tags :

Het eindresultaat van 2011 is dat de Stichting Time for Heroes € 19.506 euro heeft ingezameld, in totaal € 4.023 aan kosten heeft gemaakt en € 14.000 heeft overgemaakt aan Duchenne Parents Project. Het resterende bedrag € 1.482 wordt gereserveerd om komende activiteiten te financieren.

Specificatie Inkomsten en Uitgaven Time for Heroes 2011: Financieel overzicht Stichting Time for Heroes 2011

Bevestiging Duchenne Parents Project: brief duchenne parents project over totaal bedrag

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options